test

test

Stichting Fondation Faubourg

Stichting Fondation Faubourg

Klassieke muziek en beeldende kunst, ook in combinatie met andere vormen van kunst, ligt de Stichting Fondation Faubourg na aan het hart: kruisbestuivingen waarvan het oor én het oog kan genieten, leren en ontdekken. De StFF ondersteunt in de zoektocht naar fondsen en sponsors (ANBI-status aanwezig), echter alleen voor op deze website voorgestelde projecten.

 

Activiteiten

De Stichting Fondation Faubourg is opgericht op 6-7-2015. De activiteiten bestaan uit:

 1. Het overdragen van de intrinsieke waarde van zowel klassieke muziek als de beeldende kunsten aan een breed publiek en voor alle leeftijden, alsmede het stimuleren en verdiepen van klassieke muziek en de beeldende kunsten, al dan niet in relatie tot andere kunstuitingen.
 2. Het bevorderen van (amateur) muziek- en kunstbeoefening in de meest brede zin, zulks als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelasting of een daarvoor in de plaats gekomen regeling.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Jaap van Straalen, voorzitter & penningmeester
 • Willem C. Schoevers, secretaris

De Artistieke Commissie bestaat uit:

 • Leo Samama & Noor Kamerbeek (contactpersoon)

Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

Meer informatie

Meer informatie over Stichting Fondation Faubourg:

 • KvK nummer: 63 68 79 68
 • Fiscaal Nummer: 855354203
 • De statutaire zetel is: Leidschendam-Voorburg.
 • Het bezoekadres is : Watermolensingel 3, 2265DB Leidschendam
 • Tel. nr: 06-24781221
 • De SBI-code is: 9002 – Dienstverlening voor uitvoerende kunsten.
 • Het rekeningnummer is: NL 02 INGB 0006 93 47 08 t.n.v. Stichting Fondation Faubourg te Voorburg

 

ANBI

De Stichting Fondation Faubourg heeft in oktober 2017 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verworven. Meer informatie, zie het ANBI-register van de belastingdienst.

Sponsors

Met dank aan: