2020-2023 componistenboek in Engelse vertaling

Dankzij het Alphons Diepenbrock Fonds kreeg Leo de gelegenheid om zijn boek ‘Alphons Diepenbrock, componist van het vocale’ om te werken tot de Engelstalige versie ‘Alphons Diepenbrock, the life time and music of a romantic composer’. Tussen 2020-23 maakte hij samen met de vertaler de correcties, schreef een nieuw deel met voetnoten naar Brits model, werkte mee aan de  opmaak en meerdere correctierondes. In januari 2023 kon Leo het boek officieel aanbieden aan de dirigent Ivan Fischer, na een uitvoering van éen van Diepenbrocks werken door het Concertgebouw Orkest.

aanbieden Diepenbrock boek jan 2023
Foto van het aanbieden: links: Leo Samama, midden: Ivan Fischer, rechts: Florian Vermeulen, achterkleinzoon van Diepenbrock.
Diepenbrock engelstalig
Foto van het boek